top of page

Pievienojies 800 gades korim!

Pievienojies 800 gades korim! Otrdienās Limbažu Kultūras nams plkst. 18:30! Vienosimies vienotā dziesmā koncertā 18. novembrī.


#Limbažiir #limbaži #limbažunovads #Limbažiemir800 #limbažisvin
bottom of page